Conferències a la carta

Conferencias a la carta

Conferences on demand

Curiosity and Disruption

Curiositat i disrupció
Curiosidad y disrupción


Thomas Eisenhard, coreògraf i director artístic d’Aaben Dans (Dinamarca)

Children are natural artists in environments of encounter

Els nens i les nenes són artistes naturals en entorns de trobada
Los niños y niñas son artistas naturales en entornos de encuentro

Penny Hay, artista, educadora i investigadora (Regne Unit)

Facing the change

Afrontar el canvi
Facing the change

Andrea Gronemeyer, directora del Schauburg Theater für Junges Publikum (Alemanya)

One Little Step… Every Time!

A poc a poc i bona lletra
Pasito a pasito

Aysha Rau, autora i dramaturga; i Krishnakumar Balasubramanian, director artístic de The Little Theatre, a Chennai (l’Índia)

Art, família i confinament

Arte, família y confinamiento
Art, family and confinement

Ángela Peinado, Teresa Rojas, Núria Pujol, Helena Cabo i Eva Vázquez  (Catalunya)

La Santé Culturelle: L’éveil culturel et artistique dans le lien parents enfant

La salut cultural
La salud cultural

Sophie Marinopulos
(França)